top of page

ਵੀਰ, 24 ਅਕਤੂ

|

ਬਸਰਾਮਪੁਰ

ਮਾਈਯਾਨ

ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਆਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਾੜੇ ਜਾਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈਯਾਨ
ਮਾਈਯਾਨ

Time & Location

24 ਅਕਤੂ 2024, 2:30 ਬਾ.ਦੁ. – 3:30 ਬਾ.ਦੁ.

ਬਸਰਾਮਪੁਰ, ਬਸਰਾਮਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ

Share this event

bottom of page